سئوال از کارشناس

کاپوت انرژی زا و تاخیری

حاوی مواد انرژی زا برای افزایش انرژی جنسی دارای ماده تاخیری با دوز ملایم برای ایجاد تاخیر در انزال دارای مخزن ذخیره برای افزایش امنیت در مقابل بارداری ناخواسته شماره مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی :664/160238
تصویری تنظیم نشده است